Filozofija religije.

U vlastitoj nakladi objavljujemo vam knjigu Ivana Budimira Racionalnost teističkih vjerovanja u reformiranoj epistemologiji Alvina Plantinge. Recenzent prof. dr. sc. Kristijan Krkač o knjizi piše:

Rad Ivana Budimira svakako je izvrstan primjer, s jedne strane, precizna i istovremeno pregledna prikaza jedne teme Plantingine filozofije, a s druge strane, živa dijaloga s tom filozofijom. O Plantinginoj filozofiji religije objavljeni su deseci članaka i barem deset knjiga koje živo polemiziraju s njegovom filozofijom. Budimir, vjerojatno zahvaljujući svom, uz filozofsko, i matematičkom obrazovanju, vrlo spretno, jasno i sažeto prikazuje Plantingine ponekad vrlo složene argumente, prigovore oponenata i njegove odgovore koje nalazimo u recentnoj literaturi.

Uvod u logiku.

Zadovoljstvo nam je učiniti dostupnom knjigu prof. dr. sc. Ivana Macana Uvod u tradicionalnu logiku.

Iz predgovora:

Ovaj Uvod u tradicionalnu logiku nastajao je dugogodišnjim predavanjima logike na
Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, namijenjen je u prvom redu slušačima kako bi što bolje
razumjeli i usvojili osnove logičkih izvoda te se uz vlastiti rad pripremili za poučavanje. Ovi su
spisi nastali kao pripomoć predavanjima..