Zbornik skupa “Svijest” (2006.)

Opis: Simpozij studenata na temu Svijest, održan na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove 5. lipnja 2006. godine

Borna Jalšenjak: Svijest u životinja i Morganov kanon.

Borna Jalšenjak: Animal Consciousness and Morgans Canon.

Benedikt Schick: How important is conscious deliberation for free will?

Stipe Buzar: Ništa novo: jedna od brojnih primjedbi eliminativizmu.

Stipe Buzar: Nothing New: One of the Numerous Objections to Eliminativism.

Tihana Čuljak: Libetovi ekseprimenti i slobodna volja.

Tihana Čuljak: Libet’s Experiment and Free Will.

Damir Mladić: Zimboska slutnja.

Damir Mladić: The Zimobic Hunch.

Daria Vitasović: Spoznajni argument.

Davor Pećnjak: Mi uživamo u svijesti.

Davor Pećnjak: We enjoy consciousness.

Ines Štengl-Grabner Šegota: Svijest i spoznaja.

Ines Štengl-Grabner Šegota: Consciousness and Cognition.

Jelena Ivelić: SQ – jesmo li svjesni?

Joseph Wang: Consciousness as Emergent Property: Why Consciousness is not a Property of the Brain, but of the Entire Human Being.

Marija Škorić: Drugi svijet svijesti Aldousa Huxleya.

Marija Škorić: Aldous Huxley’s Other World of Consciousness.

Martina Juranić:  Neurobiološke osnove svijesti.

Oleh Hirnyk: Svijest u filozofiji Gabrijela Kostelnyka.

Oleh Hirnyk: Consciousness in the Philosophy of Gabriel Kostelnyk.

Stephan Garhammer: Damasios’ hypothesis of somatic markers: Are rational and conscious deliberations sufficient for decision making?