Simpozij iz 2006. FFDI

Simpozij iz 2006. godine na FFDI-u.

Opis simpozija:

Borna Jalšenjak: Animal Consciousness and Morgans Canon.

Borna isti članak kao i ovaj gore.

Borna Jalšenjak: Svijest u životinja i Morganov kanon.

Benedikt Schick: How important is conscious deliberation for free will?

Stipe Buzar: Ništa novo jedna od brojnih primjedbi eliminativizmu.

Stipe Buzar: Nothing New: One of the Numerous Objections to Eliminativism.

Tihana Čuljak: Libetovi ekseprimenti i slobodna volja.

Tihana Čuljak: Libet’s Experiment and Free Will.

Damir Mladić: Zimboska slutnja.

Damir Mladić: The Zimobic Hunch.